Meranie inžinierskych sietí (Inžinierska geogézia)

Meranie inžinierskych sietí (Inžinierska geogézia)

Inžinierska geodézia je špeciálny druh geodetických prác. Tento termín sa vám môže dostať do uší v rôznych fázach stavby budov, ciest, diaľnic, mostov či železníc. Ide o veľmi presné geodetické merania stavu nehnuteľností pred samotnou výstavbou, počas nej alebo aj po stavbe pri tvorbe dokumentácie potrebnej na kolaudáciu.

V akých situáciách využijete služby inžinierskej geodézie

  • Návrh, vytýčenie či meranie inžinierských sietí
  • Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
  • Vytyčovanie a kontrolné meranie stavebných objektov
  • Vyhotovenie mapového základu pre projekčnú činnosť
  • Kontrolné merania pri posunoch či deformáciách stavieb
KONTAKT

Ak potrebujete využiť ktorúkoľvek službu inžinierskej geodézie, kontaktujte nás a na všetkých detailoch sa dohodneme.

Telefón: 0905 933 778 • E-mail: fhric@centrum.sk