O nás

Pôsobíme prevažne v okrese Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Máme takmer 30-ročné skúsenosti s rôznymi druhmi geodetických prác a v súčasnosti poskytujeme služby verejnosti, organizáciám i štátu.

 

Naša profesionálna práca v oblasti geodézie a kartografie začala už v roku 1990. Obidvaja sme po skončení štúdia niekoľko rokov pracovali pre štátne organizácie pri tvorbe máp a katastra nehnuteľností.

 

Neskôr sme naberali skúsenosti v spoločnosti GEODEZIA a.s. Žilina na tvorbe ROEP, výstavbe diaľničného úseku, tvorbe geometrických plánov a polohopisných a výškopisných meraní.

 

Od roku 2000 sme fungovali ako živnostníci a v roku 2008 sme založili vlastný rodinný podnik – GEODET-LIPTOV, s.r.o.

 

Nájdete nás v Ivachnovej, no služby poskytujeme v rámci celého Liptova a Oravy. V prípade väčších geodetických prác za vami vycestujeme kdekoľvek v rámci Slovenska

 Autorizovaný geodet a kartograf Ing. František Hric

Autorizovaný geodet a kartograf Ing. František Hric

 Geodetka a kartografka Ing. Alena Hricová

Geodetka a kartografka Ing. Alena Hricová

Kontakt

Zatelefonujte nám alebo nám napíšte e-mail, ak hľadáte autorizovaného geodeta, ktorý pre vás zabezpečí:

  • Geometrický plán
  • Polohopisné a výškopisné zameranie
  • Zameranie a dokumentáciu v rámci niektorej zo služieb inžinierskej geodézie
  • Poradenstvo pri stavebnom či kolaudačnom konaní alebo pri akomkoľvek geodetickom probléme

Telefón: 0905 933 778 • E-mail: fhric@centrum.sk