title
Váš lokálny geodet

Geodet Liptov

Naše Služby
Vyhotovujeme všetky druhy geometrických plánov. Zameriame pre vás aj adresný bod.

Zameriame prípojky inžinierskych sietí a vypracujeme potrebnú dokumentáciu.

Zabezpečíme polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, na ktorom má stáť vaša stavba.

Poradíme vám počas stavebného, kolaudačného a majetkoprávneho konania (prevod pozemkov do registra C).

Kontaktujte nás na tel. čísle 0905 933 778

Ako vyzerá spolupráca s geodetom?
1

Kontaktujte nás

Napíšte nám email alebo zatelefonujte na tel. č. 0905 933 778. Ihneď vám poskytneme cenový odhad spolu s termínom realizácie či stretnutia.

2

Služby na mieru

Každá zákazka je iná. Spoločne sa dohodneme na forme spolupráce, realizácie geodetických prác a spôsobe dodania dokumentácie pre váš projekt.

3

Termín viete dopredu

Geometrické plány zrealizujeme do dvoch týždňov, no pri zložitejšom majetkoprávnom vysporiadaní počítajte s dlhším časom.

4

Dokumenty od autorizovaného geodeta

Zabezpečíme autorizačne overené dokumenty potrebné k stavebnému povoleniu, kolaudácii či majetkoprávnemu vysporiadaniu.